1. Jakie potrzeby mają Twoi współpracownicy, co motywuje ich do działania ?

2. Jak często się uśmiechają?

3. Co myślą rano kiedy idą do pracy?

4. Jakie, inne potrzeby poza Twoim produktem, usługą, mają Twoi klienci?

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek pomyśleć w taki sposób o swoich klientach i współpracownikach? Nawet największą firmę tworzą ludzie, którzy mają swoje indywidualne i często bardzo małe potrzeby. Dlatego tak ważne jest, aby każdego dnia obserwować otaczających Cię ludzi, aby zadbać o ich komfort życia. Często drobne zmiany mogą przynieść kolosalne efekty i w rezultacie ogromne korzyści finansowe dla Twojej firmy.

Wśród propozycji, które poprawią jakość życia Twojego zespołu proponujemy w szczególności rozwiązania w zakresie:

  • Badanie satysfakcji pracy w oparciu o ankiety sprawdzające czynniki motywujące poszczególnych pracowników do działania, szkolenia i konferencje wspierające rozwój osobisty i automotywacji;
  • Analiza funkcjonujących rozwiązań technicznych. Weryfikacja i usprawnienie procesów obiegu dokumentów i informacji w organizacji;
  • Programy wspierające redukcję stresu w firmie, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, zachowanie równowagi w życiu Twoich pracowników, odpoczynek, niestandardowe rozwiązania na spotkania integracyjne;
  • Uznanie pracownika – Siła chwalenia, jako element wspierający budowanie relacji i wzmacnianie poczucia własnej wartości;
  • Ustalenie profili osobowościowych. Komunikacja międzypokoleniowa w zespole, konstruktywny feedback, umiejętność delegowania zadań, tworzenie alfabetów komunikacji; 
  • Organizacja czasu pracy, właściwy obieg informacji. Elementy budujące więź pracownika z firmą;
  • Wyznaczanie celów – Plany biznesowe i marketingowe Twojej firmy są równie ważne jak plany Twojego pracownika, czyli  rzecz o budowaniu ścieżki kariery. 
  • Przygotowanie strategii sprzedaży i marketingu oraz szkolenia wspierające rozwój tych działów, budowanie długoterminowych relacji, oddzielenie liczby od człowieka. Przeciwdziałanie efektowi „Target w oczach sprzedawcy”;

„LUDZIE PRZYCHODZĄ DO FIRMY ZE WZGLĘDU NA MARKĘ, A ODCHODZĄ ZE WZGLĘDU NA SZEFA”

Napisz do nas! biuro@biznesoweewolucje.com